/ Дарик Враца - архив
Тази година възнагражденията на секционните избирателни комисии са значително по-високи, ще се заплаща допълнително дори на лицата, които са присъствали на обученията, както и на тези, които са участвали в подреждането на секцията и в предаването на изборните книжа на общинските избирателни комисии.
 
ЦИК реши: Елка Стоянова ще е председател на ОИК

Според новата тарифа, председателите ще получават по 100 лева, техните заместници 90, а обикновените членове ще вземат по 80 лева. По 10 лева ще получи всеки, участвал в обучението. За получаването на бюлетини, други изборни книжа, както и за подреждане на помещението за гласуване - допълнително възнаграждение в размер по 15 лева на всеки участвал.
  
За предаването на протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лева за всяко лице.