/ Районен съд-Бургас
Сериозно шоу очаква всички посетители на Деня на отворените врати в Окръжния и Районния съд в Бургас утре. От 14.00 часа репортери от местни медии ще влязат в ролята на страни по съдебен процес.

Днес прокуратурата отваря врати

Освен ищецът и ответникът, журналисти ще бъдат защитниците, държавното обвинение и съдебният състав. Лалка Димитрова от Дарик Бургас също ще участва в делото.

Апелативният съд е свършил доста работа

Тя ще бъде адвокат на обвинени в своеволие и побой полицаи, които според „прокуроратурата“ са извършили това в извънработно време. Входът за „процеса“ е свободен.

Денят на отворените врати е посветен на утрешния Ден на Българската конституция и празник на юриста.