Търсят се ченгета
Търсят се ченгета / Дарик Бургас

Бургаската полиция обявява конкурс за „младши разследващ полицай” и „старши разследващ полицай”. За вакантните четири места не се изисква първоначално обучение в Областната дирекция, но кандидатите трябва да отговарят на няколко специфични условия:

Да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса; да имат висше образование със степен “магистър” по специалност “право”  или степен „бакалавър” в Академията на МВР. Документи по образец се получават и подават всеки работен ден в ОД на МВР, на улица „Христо Ботев”.

Телефони за справка: 056/ 856-421, 856-354, 856-924 и 856-416.