Търсят хора с идеи в Камено и Бургас
Търсят хора с идеи в Камено и Бургас / netinfo

Общините Камено и Бургас стартират изпълнението на проект за развитие на селските райони. В неговите рамки ще бъде изработена Стратегия за местно развитие, която да включва бъдещи проекти в сферата на бизнеса, социалния и културния живот.

Двете Общини канят всеки жител, който има желание да създаде свой бизнес или земеделско стопанство, да развие вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност или има идея с обществено полезна и социална цел, да участва в организираните информационни събития в различните населени места, на които ще бъдат обсъждани възможностите за нейното изпълнение на практика - как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

Всеки присъстващ ще може пряко да участва при планирането на Стратегия за местно развитие на територията на общините Камено и Бургас, по която именно ще бъдат финансирани бъдещите проекти.

Информация за работни срещи, семинари, конференции и обучения, както и за обсъждане на идеи за бизнес или обществени проекти, които да бъдат финансирани чрез Стратегията за ВОМР, ще бъде периодично публикувана в интернет, на информационните табла пред кметствата, читалищата, на видни места в населените места и на плакати.

Всеки жител на общините Камено и Бургас може да отправи запитване на e-mail: vomr_kamburg@kameno.bg, както и да посети офиса на адрес: гр. Камено, ул. „Освобождение" №72, ет. 2, всеки работен ден от 14:00 до 18:00 часа.