Бургас
Бургас / Станимир Димитров/ Дарик Югоизток
С над 140 предприятия и над 1 млрд. евро инвестиции тя превърна Пловдив в най-развития индустриален център
Разширяването на проекта „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ към Бургас обяви инж. Емил Янков, мениджър „Бизнес развитие" на ТИЗ, по време на IV-тата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2017", организирана от Градът Медиа Груп в Sofia Event Center. Той добави, че към зоната се включва и община Хасково.

Вече е подписан меморандум за сътрудничество за развитие на икономически проекти на територията на община Бургас между кмета на черноморския град Димитър Николов и председателя на „Клъстер Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев. По този начин територията на община Бургас се включва към обхвата на „Тракия икономическа зона“.

Страните ще работят за ускореното икономическо развитие на регионите на Южна България; за подобряване на обществената, жилищната, бизнес среда и мобилността на работната сила; за осигуряване обучен персонал за работни места в индустриални, логистични и търговски обекти. Те ще обединят усилия за подпомагане и привличане на български и чуждестранни инвеститори, извършване на анализ, проучване и проектиране, активно участие в междуведомствени работни групи, промотиране на проекта „Тракия икономическа зона“ на вътрешни и международни икономически форуми, създаване на механизъм за предотвратяване на нелоялна конкуренция между отделните региони при привличане на инвеститори, създаване на публично-частни партньорства и осъществяване на инвестиционни инициативи с участието на Община Бургас и дружества, членове на „Клъстер Тракия икономическа зона“.

Всъщност „Тракия икономическа зона“ доказа на практика не само, че бизнесът и общините могат да работят заедно, но тя е пионер и в обединяването на самите общини, посочи инж. Янков. ТИЗ е успешен модел на публично-частно партньорство.

С над 140 предприятия и над 1 млрд. евро инвестиции тя превърна Пловдив в най-развития индустриален център на страната, благодарение на сътрудничеството между 9 общини - Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски, две сдружения - "Клъстер Тракия икономическа зона" и "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив", и бизнеса.

Само за последните две години инвестициите в ТИЗ достигат 300 млн. евро, конкретизира инж. Янков. Благодарение на създадената симбиоза се работи не само за привличането и задържането на инвеститори, но и за решаване на проблемите, свързани с професионалното образование и квалификацията на работната ръка. По експертни изчисления над 3000 работници ще са необходими на предприятията в ТИЗ през 2017 г. Затова "Клъстер Тракия икономическа зона" заедно с JobTiger и 6 индустриални компании поде стратегическа инициатива за наемане на работници от населени места с висока безработица.

„Проблем е липсата на млади хора, които да направят възможно разширяването на тези големи инвестиции в България“, изтъкна в речта си при откриването на форума доц. д-р Теодор Седларски. Според служебния министър на икономиката държавата трябва да насърчава инвеститорите от една страна, и от друга – да стимулира младите образовани хора да се реализират в България.

На конференцията стана ясно, че добрата локация, инфраструктурна изграденост, ефективно управление и качествени услуги, са основни предпоставки за ускорено развитие на индустриалните зони у нас като притегателен център за привличане на високотехнологични производства и логистични оператори. Основните пречки, които възпрепятстват по-бързата им експанзия и растеж са недостигът на квалифицирани кадри и тромавите административни процедури. IV-тата годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции 2017“ се реализира с партньорството на „Тракия икономическа зона" и „Национална компания индустриални зони", които са основни двигатели за развитие на този сектор, както и партньорски фирми и браншови организации.