Тотална съсипия в долината на Велека
Тотална съсипия в долината на Велека / снимка: Интернет

„Повече от 10 години поречието на река Велека се съсипва заради добив на инертни материали от нейното корито. Багери и друга тежка техника вадят баластра оттам, под прпедлог, че прочистват руслото от наноси”, пише в обръщение на ръководството на природен парк „Странджа” до медиите.

Според управата на парка, унищожението става по следния начин: Вкарва се багер, който засипва средата на реката, като си прави временен път по протежение на течението. Машината изгребва баластрата от двете си страни, като създава два канала в коритото. Баластрата се товари на тежки камиони.

От ПП „Странджа” твърдят, че бреговете на река Велека са тотално унищожени, придобиват вид на канали и блата, пълни със застояла вода, а флората и фауната на долината са брутално ликвидирани. Множеството сигнали са останали без адекватна реакция.

Според Басейнова дирекция няма никакъв повод за притеснение и дейността на фирмата, извършваща изкопните работи и тя „по никакъв начин не вреди на околната среда и нейните обитатели”, пише още в писмото до средствата за масово осведомяване.