/ Фаркол
Бъдещи фармацевти избраха аптеки „Фаркол“, за да проведат своя стаж по специалността. Бургаската верига с 28-годишна история, се е наложила на пазара с професионализма на кадрите си и доброто обслужване и затова е утвърдена като база за практическа подготовка по две стажантски програми.
 
Парламентът откри Медицински факултет в университета в Бургас

Те са за студенти в специалност „Помощник фармацевт“ в Медицинския колеж на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и за завършващи специалност „Магистър фармацевт“ в Медицинските университети в София, Пловдив и Варна.

2

В момента във „Фаркол“ стаж провеждат студентите Мария Атанасова и Катя Минева от бургаския ВУЗ, както и Галин Чаушев, който скоро ще се дипломира като магистър фармацевт от Медицинския университет във Варна.
 
Във веригата практическа подготовка са получили десетки студенти. „Винаги сме следвали визията да подпомагаме професионалното развитие на младите хора и оставането им на работа в България“, посочи управителят магистър-фармацевт Красимир Златев.