Новият инвеститор на спорния строеж край плаж „Алепу”  Стоян Василев дава отговори на въпроса, който провокира обществото-подпорна стена или хотел.

Преди дни Василев публикува и свое видео обръщение, в което показа стоежа отблизо и разказва за плановете за проекта.

По думите му, това е изградено противосвлачищно съоръжение. То няма да бъде нито хотел, нито друга сграда.

„Това е първият етап от проекта, който по формулировка е „геозащитно съоръжение на свлачищен откос”, заяви инвеститорът пред NOVA.

Според Василев, няма как в него да се изградят хотелски стаи, тъй като те не отговарят на стандартите за височина, която е 2,07 метра.
 
NOVA