/ Веселин Максимов
Община Средец ще изгради център за екологичен мониторинг в рамките на проекта "Еко лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда". Водещ партньор по него е Община Визе от Турция.

Финансовата подкрепа е по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег". Стойността на проекта е 358 212 евро, а продължителността -   24 месеца. Ще бъде създаден „Lab Center” в Средец и „Green Eco Spice” във Визе.

Лабораторията в българския град ще се помещава в ремонтирана стара сграда.