МИ
МИ / netinfo
Нови 25 проекта ще получат финансиране по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ. Те бяха одобрени по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София под председателството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

България  e домакин на  форума в качеството си на председател на Съвета на ЕС и след гласувано доверие по време на заседанието на комитета, проведено в края на миналата година в Муанс-Сартукс, Франция. Сред одобрените задания са два български проекта, на общините Бургас и Троян, като финансовата им стойност ще бъде детайлизирана на следващ етап.

Община Бургас спечели финансиране за проект за участие в партньорство за изграждане на мрежа за постигане на цели, свързани със т.нар. „син растеж“. „Това е политика, която се налага от Европейската комисия в последните години, защото допринася за по-правилното и ресурсно изпълнение на морски политики. Това ще разкрие възможностите и ресурсите на Черно море за развитието на региона, а Община Бургас ще има ценния шанс да получи опит и трансфер на знания от държави, доста по-напред от нас в ползването на ресурсите на водното пространство“, коментира зам.-министър Николова.

Програмата е с общ бюджет от 96 млн. евро, като до момента са реализирани три процедури за одобряване на проекти и тяхното финансиране. В рамките на първата покана за набиране на проектни предложения бяха одобрени общо 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – Бургас с 2 проекта, а с по един са общините Смолян и  Варна.