С 23 милиона ще увеличат капацитета на ПСОВ – Меден рудник
С 23 милиона ще увеличат капацитета на ПСОВ – Меден рудник / netinfo

Община Бургас подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води - Меден рудник - 2 етап: разширение". Той бе официално връчен на церемония в столицата от премиера Бойко Борисов, в присъствието на министъра на околната среда и водите Нона Караджова и нейния заместник Ивелина Василева.

Това е шестият проект, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013", по който Община Бургас е бенефициент.
Разширението на ПСОВ - Меден рудник ще бъде реализирано на два етапа. Първият предвижда подготовката на инвестиционния проект за рехабилитация на приоритетни канализационни участъци в зони А, Б и Г на жилищния комплекс, обследване и предложение на вариант за разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа в зона Д на комплекса, както и подготовката на идеен проект за повишаване капацитета на ПСОВ - Меден рудник чрез изграждане на 2 нови биобасейна и един вторичен утаител.

Първият етап от проекта е оценен на 790 962 лв., които ще бъдат финансирани изцяло от Оперативната програма. Вторият етап предвижда реализацията на инфраструктурните обекти и е на стойност 22 522 890 лв. Община Бургас насочи усилията си към подготовка на проект за увеличаване капацитета на пречиствателната станция. Новите съоръжения ще бъдат изградени на същата площадка, на която са разположени и сегашните.

В момента на територията на „Меден рудник" се изпълнява друг мащабен инфраструктурен проект, финансиран от ОПОС. Той е за подмяна на амортизирани водопроводни участъци и изграждане на две канално-помпени станции с тласкател за отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ. С неговата реализация се повишава качеството на доставената вода до домакинствата в комплекса и се ограничават загубите по мрежата.

Новият проект пък подобрява отвеждането на водите и тяхното пречистване, за да бъде постигнат цялостен ръст в качеството на предлаганата ВиК услуга за жителите на „Меден рудник".