Гнездящо розово фламинго е забелязано за първи път на територията на България, в Бургас. 

Това съобщават от Община Бургас. 
 

фламинго бургас гнезди
Община БургасОколо 80 птици вече мътят своите яйца в Атанасовското езеро. Новосформираната колония е от около 600 индивида и вероятно броят на гнездата ще се увеличава през следващите дни.

Големият брой розови фламинги в Атанасовското езеро е доказателство за климатичните промени

„Фламингото е чувствителна към човешкото присъствие птица. Много е важно в периода на гнездене да няма никакво движение на хора в самото езеро.“, съобщават експертите орнитолози.

През последните години фламингото се превръща в нова емблема на града.