/ netinfo
Рeгионалната инспекция по околната среда и водите започва проверки по изпълнението на 19 проекта, получили финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2018“. 

Хора с увреждания ще управляват уреди с поглед в новия център за тях

От тях шест са на общини, пет  на кметства, две  на училища и шест  на детски градини. Финансирането е до 10 000 за общини и кметства и до 5000 лева за училища и детски градини. Към момента усвоените средства са в размер на 19 879 за общини и 9950 лева за училища и детски градини. 

В училищата и детските градини са монтирани пейки, беседки, кошчета за отпадъци, облагородени са дворовете, монтирани са спортни съоръжения на открито. Общините и кметствата са създали зони за отдих и съоръжения за игри на открито.