Съоръжението е от изключителна важност както за добива на сол у нас, така и за флората и фауната на солената лагуна
След повече от 40 години главният шлюз захранващ Атанасавското езеро със свежи морски води беше ремонтиран с европейски средства по инициатива на орнитолози и еколози.

Съоръжението край Бургас се оказва от изключителна важност както за добива на сол у нас, така и за флората и фауната на солената лагуна, предава NOVA

Ниската соленост от едва 1,8% във водите на Черно море и до днес позволява добив на сол само на две места у нас - Бургаските солници и Поморийското езеро. А шлюзът всъщност се оказва основен за сигурността на соленото езеро и подържане на естествените екологични процеси.
 
За първи път в България поставиха сателитен предавател на къдроглав пеликан

"Основната му роля е да се регулира количеството вода, което постъпва и това е много важно условие за подържане на параметрите ниво и соленост от цялата система басейни, които са в солниците.

Средногодишния добив на солницие изцяло зависи от климатичните условия и той е от порядъка на 40 000 тона", заяви Деян Томов, главен технолог, „Черноморски солници”. 

Солта, наричана в миналото бялото злато, е била и почти единственият и универсален консервант и антисептик и има пряка връзка с живота на множество организми. Тя е в основата на образуването и на лечебната кал и луга, предпочитана от хиляди туристи всяко лято. За орнитолозите пък въпросният шлюз е „сърдечната клапа” в „кръвоносната система” на Атанасовско езеро.
 
Отменя се природозащитна бригада на Атанасовско езеро през тази година

Екологът Радостина Ценова информира, че солеността е много важна, както за хората,така и за обитателите на езерото, за тези повече от 330 вида птици които живеят тук, за характерните безгръбначни, солничното раче.

Солничното раче артемия салина живее единствено тук и е основната храна, отговорна за цвета на оперението на розовото фламинго. През последните години многобройно ято от вида живее в Атанасовско езеро.

Фламингото съжителства с колонии от розови и къдроглави пеликани, както и с видове, дванадесет от които са обявени за застрашени от изчезване в планетарен мащаб. 
nova.bg