/ netinfo
Община Бургас спечели финансиране и ще изпълнява проект за "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизиране на инфраструктурата в шест професионални гимназии".
Целта е условията и приемът в тези училища да станат по-привлекателни, учениците да завършват по-подготвени и да се възстанови скъсаната връзка между бизнес и образование.

Част от изпълнението на споменатия проект е цялостният ремонт на старите работилници в Механотехникума. В работилниците ще има нови учебни дъски, столове, бюра, метални шкафове, работни маси, кутии за инструменти и други. Обновяването ще има и в кабинетите по електроника, електротехника, двигатели с вътрешно горене.