Пътно транспортни произшествия за 10 месеца на годината
Пътно транспортни произшествия за 10 месеца на годината / netinfo
През изминалите десет месеца на 2007г. на територията на регион Бургас бяха допуснати общо 334 тежки ПТП с 81 загинали и 357 ранени участника в движението. Сравнено със същия период на 2006 г., се отчита увеличение при загиналите с 13 и на ПТП с 4, а намаление на ранените с 42, съобщават от ОДП Бургас. 

Анализът на тежките злополуки по вид показва , че техният брой е най-голям при сблъскване между МПС. Регистрирани са 93 злополуки с 31 загинали и 122 ранени.

Следват произшествията при блъскане на пешеходец. За периода са регистрирани 97 злополуки с 20 загинали и 80 ранени.

При блъскане на МПС в препятствие, стълб, дърво и предпазна ограда са настъпили 44 тежки злополуки, с 14 загинали и 45 ранени.

Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща при злополуките с тежки последици. За периода са регистрирани 159 тежки ПТП с 45 загинали и 156 ранени. За управление на МПС с превишена скорост за отчетния период на тази година контролните органи са констатирали 8059 нарушения т.е. 19,9% от общо установените 40328 нарушения. Сравнено със същия период на 2006 г. е завишен броя на съставените актове за скорост с 1567 бр.

Управлението на МПС след употреба на алкохол е нарушение на водачите довело до 16 тежки ПТП с 5 загинали и 23 ранени.

Най - много катастрофи са станали в понеделник, вторник и неделя. Най-тежка е обстановката в часовете от 01 до 03 часа – 28 ПТП с 23 загинали и 33 ранени. Следва интервала от 19 до 21 часа с 59 ПТП с 13 загинали и 65 ранени и часовете между 16 и 18 часа –61 ПТП с 11 загинали и 67 ранени.