Променят Правилника за работа на местния парламент
Променят Правилника за работа на местния парламент / снимка, бургас инфо

Проектът на Правилник за работата на Общинския съвет в Бургас предвижда няколко промени, съобщи Костантин Луков, председател на Общинския съвет в Бургас. Временна комисия работи по промените в него. Те са разработени на база на стария правилник.
„Има видоизменение на постоянните комисии като наименования. Запазват се 12. Намаляваме малко времето на изказване на групите, тъй като се установи, че това време е достатъчно и дори не може да се изчерпи, за да може по-конструктивно и по-експедитивно да вървят заседанията", обясни председателят на Общинския съвет. Друга от промените е да не може докладна записка, която е разгледана и отхвърлена, пет последователни заседания да се входира, ако е със същия предмет или сходен такъв. „Тъй като през изминалия мандат имаше една година през всички сесии една и съща докладна, независимо, че мнозинството я отхвърля, тя се внасяше", обясни Луков.
На следващата сесия на 10 ноември, освен правилника за работа на Общинския съвет предстои да бъдат избрани и заместници на Луков. Според правилника, право на заместник - председател имат групите общински съветници. За такива се смятат тези с по пет мандата. По думите на Луков, групите най-вероятно ще бъдат четири - на ГЕРБ, на БСП, на НФСБ и СЕК, и на РБ заедно с още един общински съветник. На сесията следващия вторник ще се изберат и председатели на постоянните комисии и на смесените комисии - по реклама, Наредбата за преместваемите обекти и др. Ще се избере Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.