/ БГНЕС
„Промените в Закона за пощенските услуги ще облекчат работата на „Български пощи“ и ще засилят надзора върху пратките“, обяви народният представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков.

Иван Вълков: Има достатъчно пари за шумозащитната стена до Сарафово


Той представи измененията, разгледани преди това в Комисията по транспорт и информационни технологии и съобщения, в чийто състав той работи от 2017 година. Част от тях засягат и предоставяне на информация от задължения оператор за доказване на нетните разходи от универсални пощенски услуги.

Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест за универсалната пощенска услуга ще се предоставят авансово за текущата година от държавния бюджет на пощенския оператор.

Приетите текстове предвиждат още определените компенсации за тези две години да се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години. Те се планират в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.