Промени в закон могат да блокират работата на общините
Промени в закон могат да блокират работата на общините / dariknews.bg

Поправки в Закона за устройство на територията ще блокират работата на администрациите и бизнеса, твърди бургаският народен представител от Реформаторския блок Костадин Марков. Те имат за цел да отпадне текстът, който позволява на служителите в общинските администрации, имащи  проектантска правоспособност да могат да изработват служебно проекти за устройствени планове за държавни  и общински поземлени имоти на територията на общината, изграждане на обекти общинска собственост и инвестиционни проекти.

Марков твърди, че ако бъдат приети тези промени, на всяка администрация ще се наложи да наема външна проектантска фирма, която да извърши необходимото проектиране. По сега действащата разпоредба на ЗУТ проектиране,  свързано с  промяна на планове за общинска собственост,  прекратяване на съсобственост с физически лица, делба на съсобствени имоти или привеждане в съответствие на плана за регулация с действащата кадастрална карта,  се изготвят от общинските служители. Това спестява време и пари от бюджета на общината, според него.

Според депутата искането за  отпадане на записания в сегашния вид на закона текст е неправилно, защото от подобна поправка ще спечелят частните проектантски фирми, оперативността в работа на администрациите на практика ще бъде блокирана, а от това ще бъде засегнат и бизнеса.