/ личен архив
Настоятелството на Бургаския Свободен Университет преизбра с пълно единодушие професор Галя Христозова за ректор. През нейния досегашен манда учебното заведение получи институционална акредитация за максималния срок от 6 години с отлична оценка.
 
Проф. д.п.н. Галя Христозова представи пред настоятелството новата си програма за управление. Нейната цел е съхранение и разширяване позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти.
 
Желанието е да бъде активизирана квалификационната дейност и да затвърди позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център.
Настоятелството избра и нов състав на Академичния съвет.