Пристанището през 2015: Товарооборот и круизи
Пристанището през 2015: Товарооборот и круизи / Веселин Максимов

Една от основните задачи на пристанището през 2015 и 2016 година ще бъде увеличаване на товарооборота с 10-15% спрямо миналата година, за да бъдат запазени всички работни места. Това твърдение е на изпълнителният директор на порта Диян Димов, на днешна среща с работещите там и синдикатите. Той обяви за втора основна задача запазване на ръста на посещенията на круизни кораби, въпреки кризата в Украйна.

Трябва да бъдат удълбочени 11, 12 и 13 корабни места, да бъдат ремонтирани паважната настилка и подкрановия път, и да бъде изградена бетонова настилка от 9 200 квадратни метра. Допълнително се подготовя рехабилитация на кейовия фронт. За ремонта  и обновяването на подемно – транспортната техника и съоръжения има ясно определени правила и програма за изпълнение. Предстои вертикалната планировка на Магазия 1.