Община Приморско
Община Приморско / netinfo
Проектът за средствата през 2018 приет с пълно мнозинство от общинските съветници
С пълно мнозинство общинските съветници на Приморско приеха бюджета на общината за 2018 година. Неговата рамка е 20 036 304 лв. Очакваните приходи от европейски и други международни програми и договори са в размер на 34 265 304.
 Като приходи от местни дейности са заложени 17 265 248 лв., а от делегирани държавни дейности сумата ще бъде в размер на 2 771 676 лв.
През 2018 г. град Приморско ще разполага с 12 484 877 лв., а кметство Китен – 1 052 820.
Сумите по съставните селища са разпределени, както следва: Ясна поляна  - 105 531 лв., Ново Паничарево  - с 131 296 лв., Веселие - 105 469 лв., Писменово - 72 349 лв.
За СУ „Н. Вапцаров“ в Приморско са разпределени 733 087 лв. от общия бюджет, за  НУ „Любен Каравелов” в Китен 143 572 лв., а ОУ „Христо Ботев” - Ново Паничарево ще разполага със субсидия от 237 744 лв.
 Средствата за детските градини на територията на община Приморско са в размер на 777 509 лв. ОП „Чистота и озеленяване” ще разполага с 3 994 479 лв. От общия бюджет са заделени пари и за Историческия музей. Той ще има на разположение 198 191 лв., като допълнителни 15 000 лв. са предвидени за откупуване на културно-исторически ценности.
Местният парламент гласува и 40 000 лв. за помощи на социално слаби лица, както и 110 000 лв. за подпомагане отглеждането на новородени.
Бюджетът за здравеопазване възлиза на 84 000 лв.
За масова физкултура и организиране на спортни и културни мероприятия община Приморско ще разполага със 114 780 лв., а средствата за спортните клубове и дружества със седалище на територията на община Приморско са в размер на 150 000 лв.
Отделената сума за читалищата възлиза на 165 000 лв.
Предвидената сума за рекламиране на община Приморско като туристическа дестинация е 130 000 лв.  
За обезпечаване на обществения ред, опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите и гостите на територията на община Приморско във функция „Отбрана и сигурност“ са разпределени 194 851 лв., които ще бъдат за издръжка на временна полиция през летния сезон.
5 000 лв. общинските съветници гласуваха за решаване проблеми с бездомните кучета.