204 635 души са получили енергийна помощ за отоплителния сезон 2017/2018 г. Общата изплатена сума е в размер на 74 323 833 лв.
204 635 души са получили енергийна помощ за отоплителния сезон 2017/2018 г. Общата изплатена сума е в размер на 74 323 833 лв. / Dariknews.bg, архив
Приемът на документи за целева помощ за отопление започна тази седмица, съобщават от Агенция “Социално подпомагане”.. Нуждаещите се се лица и семейства могат да кандидатстват в дирекциите “Социално подпомагане” по настоящ адрес до 31 октомври т.г.

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/2019 г. ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика. Ще се вземе предвид  базата на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година.

Предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, като доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със съответния коефициент, съобщават от агенциятята. 

За да се гарантира предвидимост и прозрачност на действащия корекционен механизъм, промените в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния коефициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли.

По този начин се създава ясен и устойчив механизъм за компенсиране на нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, така че да бъде ограничен риска от тяхното отпадане от програмата за целево подпомагане.

За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 204 635 лица и семейства е отпусната целева енергийна помощ, като общата изплатена сума е в размер на 74 323 833 лв.