/ dariknews.bg
Доцент Миткова за новите специалности
96698
Доцент Миткова за новите специалности
  • Доцент Миткова за новите специалности
Прием в четири модерни и привлекателни специалности обяви ръководството на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Разработен е учебен план за подготовка на студенти в „Хранителни биотехнологии“. Той ще им даде знания и умения по основните технологични дисциплини за получаване на хранителни продукти с акцент върху ферментационните хранителни продукти.

Другата интересна специалност е „Компютърни технологии в пречистването на води“. В нея ще бъде наблегнато на техническите науки, свързани с пречистването и мониторинга на питейни и промишлени води, създаване на симулационни модели на процеси от практиката на пречистване, а подготовката ще позволи на бъдещите специалисти да използват георгафски информационни системи (GIS).

Наличието на повече от 10 работещи предприятия за производство на стъкло, керамика и строителни материал у нас наложи създаването на специалност „Технология на стъклото, керамиката и строителните свързващи материали“. Тя ще подготви инженерни кадри и ръководители за фирми на силикатната промишленост, научни и научно-изследователски проектантски и консултантски институти.

Бакалавърската програма „Инженерни материали“ ще обучава основни дисциплини, свързани със строежа, свойствата и приложението на тези материали, целта е студентите да придобият практически знания и умения за използването на различните класове от тях в областта на проектирането и изграждането на различни съоръжения, конструкции и апарати.   

Чуйте в звуковия файл ректора на университета доцент Магдалена Миткова