/ Община Бургас
На 20 октомври, от 13:00 часа в базата на общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД ще бъдат представени първите доставени електрически автобуси, произведени от IRIZAR E-MOBILITY, които ще изпълняват курсове по линиите на градския транспорт в Бургас, съобщиха от Общината.

Вижте новите електрически автобуси на Бургас, оборудвани с филтри срещу COVID-19 (СНИМКИ)

На събитието ще присъстват кметът Димитър Николов, представители на производителя и Посолството на Кралство Испания. Домакин е доставчикът на 18-метровите и 12-метровите електрически автобуси, произведени за нуждите на градския транспорт на Община Бургас: ДЗЗД „Ел БУС България“.

Електрическите автобуси се осигуряват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № № BG16M1OP002-5.004-0003-C01, от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020“.
Агенция "Фокус"