Правят достъпна за широка публика История славянобългарска
Правят достъпна за широка публика История славянобългарска / netinfo

Създателите на новото издание на "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски представиха труда си в Бургас. Това са младите учени гл. ас. Димитър Пеев, автор на превода, редакторът гл. ас. Мария Мицкова, свещеник Козма Поповски - автор на част от снимките и координатор на работата с монасите от Зографския манастир в Атон. Преводът е изготвен именно по заръка на нашето монашеско братство в Света гора, като е използван оригиналът на Паисий, негови преписи и други оригинални документи от онази епоха. Целта е текстът да достигне до днешните българи, които да го възприемат по-лесно и да преоткрият ценността на Паисиевото дело.
Този вариант на книгата е с академична стойност - добавени са необходимите коментари, индекси и научни тълкувания. Тиражът е само 500 бройки. Амбицията на монашеското братство и на авторите обаче е по-нататък книгата да излезе в по-изчистен и по-достъпен за широката публика вид.
Изданието представлява комплект от два тома: факсимилно издание на Зографската чернова, в което за първи път са постигнати реалните цветове на оригинала, и критическо издание на "История славянобългарска" под редакцията на видния български учен - чл.- кор. Иван Добрев.