Ивелина Василева и Томислав Дончев
Ивелина Василева и Томислав Дончев / netinfo
През този програмен период разплащането ще е по-добро, увери министър Ивелина Василева
Договорени са над половината от средствата по бюджетите на оперативните програми, а разплащането по тях е значително подобрено спрямо предходния период. Изпълнени и одобрени от Европейската комисия са всички предварителни условия, което беше важен тест и атестация за страната. Това отчете бургаският депутат и зам.-председател на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то НС, Ивелина Василева по време на парламентарния контрол. Заедно с колегите ѝ от ПГ на ГЕРБ Галя Василева, Димитър Лазаров, Андриан Райков те отправиха въпрос към вицепремиера Томислав Дончев относно темповете на изпълнение на оперативните програми през настоящия програмен период.
В отговор Дончев изнесе подробни данни, според които България се движи между пето и седмо място в ЕС, което е над средното ниво по усвояване на европейските фондове. Към края на април 2017 г. са договорени над 56% от общия бюджета на програмите, а изплатените надвишават 19%. Според него темповете на работа по оперативните програми за този период тепърва ще започнат да се ускоряват.
Вицепремиерът даде пример с ОП "Транспорт", от която сега са разплатени двойно повече средства, спрямо същия период на предходната програма, а договарянето достига 87 % при 37% през миналия период. По оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" са договорени 70%, а по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 68%, където има значително подобрение от предходния период със съответно 24% и 42%. При разплащането по ОПРЧР показателите също са подобрени. Сега то е 28% спрямо под 10% за миналия програмен период. 
Според Ивелина Василева България вече притежава опита и административния капацитет за управление на европейските средства. „Изключително важно е да се фокусираме не толкова върху цифрите, важно е да се фокусираме върху ефекта от инвестициите и резултатите, и не на последно място да градим капацитет по отношение на програмирането и правенето на политики, подкрепени с европейско финансиране, особено в този период когато започваме подготовката за програмен период 2021-2027 г.“ – коментира още тя.
Справянето с реформите ще бъде предварителни условия за ползване на европейските средства след 2020 г., посочи в дупликата си Дончев. Според него България трябва да си поставя още по-високи цели, като освен определянето на секторите, най-тежкият въпрос ще е в кой сектор колко пари да отидат, както и определянето на адекватна формула за регионална дистрибуция на средствата. В момента съществува силно институционално местно и национално ниво, но се губи регионалният контекст. За осъществяване на подобни инвестиции ще бъде нужна административна структура с необходимия капацитет за това.