Поморие в разцвета на Римската империя
Поморие в разцвета на Римската империя / Пресцентър

Впечатляваща историческа възстановка върна Поморие в разцвета на Римската империя. Така беше официално открита Археологическата изложба с находки, намерени в края на 2014 година, по време на изпълнението на проекта за реконструкция и рехабилитация ва ВиК мрежата в града.

Стратезите от IV Легион Скитика приковаха погледите на гражданите в Улпия Анхиалон. Любопитното събитие продължи с ревю на римски бойни облекла и строеви команди, илюстриращо цялата военна мощ на някогашната империя. Направена беше демонтсрация на антични занаяти.

Сред важните експонирани открития са: фамилен саркофаг  на Теофилакт Лагоматис от 10-11 век, антична подова мозайка от късноримския период, теракотена статуетка на богинята Атина от 2-3 век и множество монети, накити и архитектурни елементи.

Анхиало е бил сред най-влиятелните градове на империята, диктуващ отделни пасажи от историята. Експозицията ще остане постоянно в залите на Историческия музей там.