Плетенето на такъми в Ченгенето става нематериално културно наследство
Плетенето на такъми в Ченгенето става нематериално културно наследство / Ивелин Иванов

„Плетене на рибарски такъми - таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив", като кандидатура на Бургаския музей, продължава по своя път да бъде вписан в Световната листа на ЮНЕСКО като нематериално културно наследство. Той вече получи признание на местно ниво.

Проектът беше награден на финала на националната кампания „Живи човешки съкровища-България". Той беше представлявана от Димитър Янчев - председател на сдружение „Морски сговор" от рибарско селище Ченгене скеле, част от което е предложеният носител на традиционния занаят - Сталин Илиев.