„Пасарелки” ще бъдат изградени на две критични кръстовища
„Пасарелки” ще бъдат изградени на две критични кръстовища / Красимир Калудов

„Пасарелки” със стълби и асансьори ще улесняват пешеходците при преминаването им по натоварените кръстовища на „Трапезица” и до хотел „Мираж” в Бургас.

Според Руска Бояджиева, един от водещите членове на екипа, който следи за реализацията на проекта  за „Интегриран градски транспорт”, се обсъждат варианти за изграждане на двустепенно съоръжение на мястото на конфликтната точка между комплексите „Зорница”, „Изгрев” и „Славейков”

На „Трапезица” проектът предвижда проектиране и обособяване на кръгово движение, а пасарелката ще бъде четиристепенна, тоест ще има общо четири модула във всичките посоки на движение.