/ Дарик Варна, архив
Правителството започна процедура за концесия на плажа „Приморско-централен“. Тя ще приключи с конкурс. Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Размерът на минималното заплащане за ивицата е 41 824 лева без ДДС.
 

Трите плажа трябва да бъдат обезпечени със задължително водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на пясъка и услуги от обществен интерес.