/ Община Бургас
Продължава поетапното изпълнение на проекта за модернизация на уличното осветление в Бургас.

През последните десетина дни по реда си минаха ул. „Одрин“ и бул. „Стефан Стамболов“ - от „Сан Стефано“ до „Гурко“ и от „Демокрация“ до „Сан Стефано“.

Затварят за ремонт кръстовище в Бургас

По-рано през годината обновлението се случи на бул. „Тракия“, бул. „Стефан Стамболов“ - от „Никола Петков“ до „Демокрация“, бул. „Янко Комитов“, ул. „Проф. Яким Якимов“, ул. „Лазар Маджаров“, по-голямата част от бул. „Демокрация“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ - от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, „Булаир“, „Сан Стефано“ - от „Хр. Ботев“ до „Ст. Стамболов“, „Константин Величков“.

Община Бургас

Модернизацията на уличното осветление се случва след одобрен проект на Община Бургас, който получи финансиране по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

С реализирането му ще бъдат подменени 2623 осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.

Ремонт на светофар налага временна организация на движението в Бургас

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за електричество, а лампите ще светят по-силно. „Но най-важният ефект на по-доброто осветление е повишената безопасност на уличния трафик и сигурността на гражданите“, коментира кметът Димитър Николов.