Бургас
Бургас / Дарик Бургас
Инвестиционната програма на Бургас за периода 2014 – 2020 година включва проекти на обща стойност 103 899 056 лева по новата ОП "Региони в растеж". Надяваме се 86 486 980 да бъдат безвъзмездна финансова помощ и над 17 000 000 лева – собствено финансиране на община Бургас. В допълнение сме в готовност да реализираме проекти от резервния списък на Инвестиционната програма на обща стойност над 53 000 000 лева. Това обяви заместник-кметът по европейски политики и околна среда в община Бургас Руска Бояджиева в интервю за infrastructure.bg.

“Както и през периода 2007 - 2013 г., така и през тази седемгодишна рамка до 2020 г. градовете от мащаба на Бургас разчитат основно на подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие посредством оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Подкрепата е насочена в няколко основни направления: енергийна ефективност, образователна, социална и културна инфраструктура, градска среда и подкрепа на зони с потенциал за икономическо развитиe”, обясни Бояджиева.

По думите й, в инвестиционен приоритет "Градска среда" инвестициите се фокусират върху обществени пространства и улици в силно урбанизирани зони, за да се стимулира и повиши качеството на живот на ниво общност, включително и извън градския център – пешеходни зони, междублокови пространства, паркови и зелени площи.

В група дейности "Културна инфраструктура" проектите включват т.нар. активни места от градската среда, които са традиционно място на интерес и в същото време притежават потенциал за функционално разнообразие и иновации – Културен дом на "Лукойл Нефтохим", Библиотека и музей на съвременното изкуство, музей на открито "Акве Калиде Термополис", концертна зала "Проф. Иван Вульпе".

В група дейности "Зони с потенциал за икономическо развитие" основен приоритет е изграждането на инфраструктура, която да стимулира развитието на икономически зони от нов тип. Вече приключи един от големите проекти в рамките на Инвестиционната програма – реконструкция и разширение на ул. "Крайезерна", която обслужва една от най-големите индустриални зони в града.

„Не на последно място в сферата на енергийната ефективност основни целеви обекти са многофамилните жилищни сгради, които на този етап остават необхванати от Националната програма за енергийна ефективност и в същото време са свързани с усилията за обновяване на градски пространства“, каза още зам.-кметът.