/ снимка: Дарик Бургас

Общинските съветници приеха бюджета за 2018 година с 43 гласа „за“, 3 „против“ и 0 „въздържал се“.  Той е 248 671 410 лева. Всички групи, освен тази на БСП гласуваха положително, а по време на обсъждането на финансовата рамка се изказаха ласкателно за нея.

Тя беше окачествена от почти всички като „бюджет на възможностите“. Капиталовата програма е 62 101 655. Държавните приходи са 89 886 140 лева. Общинските приходи – 118 123 610 лева. Индикативният годишен разчет за средствата от Европейския съюз се равнява на 40 661 660 лева.