Димитър Бойчев
Димитър Бойчев / ГЕРБ-Бургас
Oбщините отново ще бъдат бенефициенти по новата програма, – „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана по механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Тя ще бъде отворена на 22 май, а предвиденият финансов ресурс за отворените процедури ще бъде 27 000 000 лева.

Това стана ясно по време на парламентарен контрол, след въпрос от народния представител от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев.
Той поиска информация от министъра на енергетиката Теменужка Петкова кога ще започне новата програма за енергийна ефективност, какви са параметрите й, финансовият ресурс и потенциални бенефициенти.

Министър Петкова поясни, че 3 500 000 лева са заделени за ВиК дружествата в новия период. Мерките обхващат улично осветление, повишаване енергийна ефективност на сградите и др. Финансов ресурс ще има и за обучителни организации за обучения в тематични области на програмата.

Тя обяви, че са сключени 52 договора за безвъзмездна финансова помощ, изпълнени са енергоефективни дейности за 115 сгради общинска собственост. Новата програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ е с бюджет от близо 33 000 000 евро, 28 от тях е безвъзмездна финансова помощ, а около 5 млн. лв. е националното съфинансиране. Това е два пъти повече в сравнение с предходния програмен период.