Общината и хората с увреждания ще работят за достъпна среда

/ Пресцентър Община Бургас

Община Бургас ще работи съвместно с хората с увреждания за осигуряването на достъпна среда на обществените места и сгради. Това стана ясно след среща между заместник-кметовете Чанка Коралска, д-р Лорис Мануелян, експерти от социалните дейности и здравеопазването и неправителствени организации на хора с увреждания от града.

Майките на деца с увреждания все още чакат да бъдат чути

В началото на септември ще започнат съвместни проверки на обекти, на които вече са издадени предписания за изграждане на специална инфраструктура за достъп на хора с физически проблеми. Хората с увреждания ще излъчат свои представители, които ще дават оценка дали издадените предписания са изпълнени и какво трябва да се промени.

2

Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че са необходими и законодателни промени, гарантиращи по-добри резултати при прилагането на наредбите за осигуряване на достъпност.