/ wordpress.com
Новата кауза на бургаското сдружение с нестопанска цел „Усмивка“ е благотворителна кампания за набиране на средства, нужни за построяване на площадка за боче в училище „Свети Свети Кирил и Методий“. Крайният срок е 30 април.

Спортът „Боче” датира от 5 000 година преди Христа и е много полезен за децата със специални образователни потребности. Той допринася за създаване на универсална среда за комуникация и премахване на всички бариери между участниците.

Измислен е в Италия. Разпространен е в Европа от римските воини. Наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки.  Предимство за играта е, че се  изисква концентрация, но без физическо натоварване за учениците  в инвалидни колички.

Боче е дисциплина от календара на “Спешъл Олимпикс“ и се играе на национално и международно ниво. В бургаското училище се обучават 23 деца със специални образователни потребности. Част от тях са включени в отбора по боче.