Николай Димитров
Николай Димитров / Община Несебър
Всички общински предприятия, училищни, детски и здравни заведения в Община Несебър са в пълна готовност да посрещнат зимата.

При възникване на сложна зимна обстановка, приоритетно ще се почистват тези участъци от общинската пътна мрежа, които водят до основни инфраструктурни обекти на електрическата, водоснабдителната и съобщителна мрежа, до обекти с непрекъснат режим на производство, до населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население. Заделени са и целеви финансови средства за допълнителни разходи при възникване на аварийно-възстановителни работи.
 
Това стана ясно по време на работно съвещание във връзка с готовността за работа през есенно-зимния период на 2017-2018 г. в Несебър, водено от кмета на града Николай Димитров.
На срещата присъстваха кметове на съставни селища, представители на Община Несебър, РУП-Несебър, Пожарна безопасност и защита на населението -Несебър, ЦСМП, "ЕВН" общинското предприятие "БКСО" и др.
 
На заседанието бе припомнено, че е необходима координация между БКСО, които ще поемат почистването на вътрешните пътища, и кметовете на кметствата при почистване на улиците в населените места, предвид това, че кметовете имат най-ясна представа и точна преценка за тази организация.