/ ThinkStock/Getty Images
Териториалната дирекция на НАП-Бургас обяви продажба на общо 16 тона немски колбаси и кашкавали, внесени в страната от фирма с неплатени задължения, както е показала проверката на инспекторите.
 
Наложено било обезпечение на стоката, което не е внесено в срок. Фирмата е обжалвала, но съдът е потвърдил действията на приходната администрация и собственик на хранителните продукти става държавата.
 
Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне на 24 юни от отдел „Държавни вземания“ на НАП-Бургас. Желаещите да участват трябва до 20 юни да внесат в Териториалната дирекция необходимите документи.
 
Оглед на стоката в хладилна камера в Рибно пристанище, можете да направите на 18 и 19 юни, от 13.00 до 15.00 ч. Срокът на годност на колбасите е февруари 2021, а на кашкавалите - февруари и април 2020 г.
 
Хранителните продукти имат протокол за извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните. Повече подробности за търга може да се намери на страницата на Националната  агенция за приходите www.nap.bg.