НАП Бургас отчита ръст на доброволните плащания
НАП Бургас отчита ръст на доброволните плащания / netinfo

Ръст на доброволносттта при заплащането на задълженията, в това число и на просрочените, повишена ефективност на контролните действия и подобряване качеството и бързината на обслужването на клиентите, отчетоха от териториалната дирекция на НАП Бургас на финален за годината брифинг.
Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас завършва годината с внесени в Републиканския бюджет 306 млн.лева данъци и 355 млн.лева осигуровки.
През 2015 г. са ревизирани 995 фирми от Бургас, Ямбол и Сливен като средната разкриваемост на ревизионен акт е 78 000 лева. Вследствие на контролните действия на органите по приходите са разкрити допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 77 млн.лв. От тях 56 млн.лева е данъкът добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. Ревизорите на ТД на НАП Бургас са предотвратили с действията си ощетяване на бюджета с тази сума. Също чрез ревизии са установени невнесени осигуровки за 4,5 млн.лева.
През летния сезон са извършени 1951 проверки на търговски обекти главно по Южното Черноморие, резултатът от тях е 345 акта, най-вече за неиздаване на касови бележки и излизане на светло на обороти за стотици хиляди левове.
Един от приоритетите на приходната администрация е увеличаване дела на доброволността при заплащането на данъчните и осигурителни задължения и в тази посока НАП Бургас отчита положителна тенденция. От началото на годината са събрани 222 милиона лева просрочени задължения. Близо 80 процента от тях са платени доброволно, без да се достига до използване на крайните мерки, позволени от закона, бе посочено още на брифинга.
Приходното ведомство е събрало принудително и 39 милиона лева, включително и за външни за НАП взискатели като например КАТ и различни държавни институции. НАП Бургас е извършил и 25 запора на каси, като общата иззета сума е 106 000 лева. От проведените от началото на годината 122 търга, в бюджета са влезли един милион и седемстотин хиляди лева.
От продажба на имоти, отнети от престъпния свят в полза на държавата, са реализирани близо половин милион лева, а от продажба на благородни метали, също конфискувани за държавата - близо 400 хил.лева.
На брифинга бе посочено още, че НАП е администрацията, която предлага най-много електронни услуги на своите клиенти. В сферата на обслужването Бургаската приходна администрация отчита повишена ефективност, професионализъм и коректно отношение към клиентите.
От НАП Бургас напомниха, че до 23 декември тази година, могат да се възстановяват по досегашните правила прекъснати здравни права. От 28 декември 2015 г., възстановяването на прекъснат здравен статус ще става като се внесат дължимите вноски не за 36 месеца, както беше досега, а за 60.
В заключение от приходното ведомство в морския град апелираха да се изискват касови бележки, да се упражнява граждански контрол върху търговските обекти и да се възползваме от възможността да се печели чрез Лотарията на НАП.