Община Средец
Община Средец / netinfo
18-то национално състезание за младежите от противопожарни отряди "Млад огнеборец" се проведе днес от 10.30 часа на градския стадион в Средец. То се организира от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Бургас с любезното съдействието на Община Средец, Югоизточно държавно преприятие - Сливен, Спортен клуб по пожаро приложен спорт - Бургас. В състезанието участват 13 отбора от областта, като победителя се класира на Националното състезание "МПО Млад огнеборец" Албена 2017г. от 2-и до 5-и юни.

Основен приоритет в дейността на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас е свързана с повишаване на противопожарната култура на подрастващите, за което допринася участието на децата от младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец". В тези формирования ученици, на възраст от 12 до 16 години получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност.

Теоретичната и практическата подготовка на отрядите "Млад огнеборец" се ръководи от служителите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас, със съдействието на общини, директори и педагози от учебни заведения под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с регионалните управления по образование към МОН.

Движението Младежки противопожарни отряди "Млад огнеборец" е с международен характер. На всеки две години Международната асоциация на пожарните и спасителните служби /CTIF/, организира състезания, в които участват и наши млади огнеборци.

В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен примерен устав , включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация на дейността в системата на народната просвета.