На Spirit of Burgas няма да се плаща с пари
На Spirit of Burgas няма да се плаща с пари / netinfo

Фестивалната карта ще бъде единственото средство за разплащане в рамките на фестивала SPIRIT of Burgas. Картите са безконтактни и могат да бъдат зареждани, проверявани за наличност и да се възстановяват суми по тях по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 9 август. Картата е валидна само в рамките на фестивала и след това остава за клиента.
Пунктове
Основните пунктове за фестивални карти ще се намират веднага след зоната за проверка на билети, но такива ще има и във фестивалната зона на плажа.
При получаването на фестивалната карта се заплаща 1 лев такса за обслужване.
При зареждане на същата карта не се дължи такса.
Минималната сума за първоначално зареждане е 20 лв, а максималната е 200 лв. При допълнителните зареждания няма ограничение за сумата.
При всяко зареждане на пари, клиентът получава касова бележка за сумата на заредените в картата пари и общото салдо в момента. Бележката следва да се пази, защото съдържа номера на картата и в случай на проблем с чипа, парите може да се прехвърлят в нова карта.
Клиентът може да провери наличността по сметката на всички терминали, разположени на баровете в рамките на фестивала, като на дисплея се изписва наличната сума. При покупки от бара не се издава бележка, но се изписва сумата, която се отнема от наличността по картата.
Неизползваната сума може да се изтегли от пунктовете за фестивални карти по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 9 август.