/ Пресцентър Община Поморие
Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри внесеното задание за проектиране на Общ устройствен план на Община Поморие. Министърът издаде заповед, с която разрешава на кмета да възложи изработването на проекта за ОУП за цялата община и екологичната оценка към него.

Транспортният министър от Поморие: Лоукост компании искат концесията на Летище София

Одобрението идва след като изготвеното предложение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите и с Министерството на културата. Към момента е налице план, създаден през 1996-1997 година при условията на различна законова и нормативна рамка и различно състояние на българското Черноморско крайбрежие.

Откриха нова спортна площадка в Поморие

През 2005 година МРРБ възлага изработването на проект за изменение, но той не е одобрен от тогавашния Общински съвет. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план проект. През 2015 година е взето решение за прекратяване на процедурата.
 
Това наложи кметът Иван Алексиев да стартира нова процедура за разработване на ОУП, подкрепен с решение на Общинския съвет от юни 2017 година.