Идеята за подземен град в Бургас беше представена преди четири години
Идеята за подземен град в Бургас беше представена преди четири години / netinfo

Общинският съветник от групата на БСП в местния парламент Евгений Мосинов пита общината какво се случва с проекта за подземен град, който беше анонсиран преди повече от четири години. В писмото си, което вече е внесено в Общински съвет – Бургас за разглеждане, Мосинов припомня, че местната администрация вече е придобила държавните бомбоубежища под Морската градина, а съветниците дориса дали разрешение за сключването на договор за кредит.

„Проведена беше и обществена поръчка за избор на изпълнител, като беше издадено и разрешение за строеж. Реализацията дори започна. По-късно беше съобщено, че по технически причини, които бяха определени като непреодолими, проектът няма да се изпълнява“, пише Евгений Мосинов.

Това според него пораждало редица въпроси свързани с вече направени разходи по реализацията на проекта и по самото управление на придобитата собственост. „Възниква и въпросът за качеството на извършеното прединвестиционно проучване и възможността да се предвидят последващо настъпилите непреодолими трудности“, мотивира се Мосинов.

До кмета на община Бургас той отправя следните въпроси:  

Сключен и прекратен ли е договор за кредит? Дължат ли се погасителни вноски по този договор и каква е усвоената част от кредита? 

Сключен и прекратен ли е договор за възлагане на проектиране и изграждане на самия строеж и поради какви причини? Какви суми са заплатени на проектанти, консултанти и изпълнители? Дължат ли се възнаграждения от община Бургас?

Поради какви причини към настоящия момент проектът не се изпълнява?

Какви са досега извършените разходи по придобиване на собствеността, по прединвестиционно проучване, по възлагане на проектиране и на строителство?

Питането на Евгений Мосинов ще бъде разгледано по време на редовното заседание на Общински съвет – Бургас в края на юли.