Мобилна станция мери въздуха в града
Мобилна станция мери въздуха в града / netinfo
Мобилна автоматична станция ще измерва качеството на атмосферния въздух в Бургас от 31 март до 11 април. Станцията е собственост на Регионална лаборатория към Изпълнителната Агенция по околна среда в Стара Загора.

Тя ще контролира нивото на замърсителите: фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, озон, сяроводород, въглероден оксид, амоняк и въглеводороди. Нейните технически възможности позволяват да регистрира и метеорологични параметри.

В момента станцията е разположена в двора на ЦДГ “Моряче” в комплекс “Славейков”, а през следващата седмица ще измерва замърсяването на въздуха в село Братово.