/ МОСВ
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и инж. Ганчо Тенев, изпълнителен директор на “Водоснабдяване и канализация - Бургас” ЕАД, днес подписаха договор за изпълнение на интегрирания воден проект за област Бургас, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Мащабният проект се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв.

"Бургас ме изненада с безкрайната си амбиция. Ганчо Тенев е единственият директор на ВиК, който направи предложение за дълготрайно решение за водоснабдяване на цялото Черноморие за десет години напред. Благодаря на ВиК, че дойдоха с такъв великолепен продукт. Радвам се, че имам възможност да им съдействам“, заяви министър Димитров при подписването на договора.

459 млн. лева струва интегрирания воден проект за област Бургас

Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации - Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.
 
C ycпeшнoтo му изпълнeниe 324 566 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.
 

Дейностите по проекта включват реконструкция на над 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на над 80 км нова ВиК мрежа. Предвидено е строителството на една нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Карнобат и реконструиране на ПСОВ-Бургас, ПСОВ-Меден рудник и ПСОВ-Обзор. Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна. 

МОСВ

В обхвата на проекта се включва надграждане на SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време. 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца. На подписването присъстваха областният управител и председател на Асоциация по ВИК Вълчо Чолаков, народният представител и председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Община Бургас Димитър Николов, кметове на общини в област Бургас, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, народни представители, ръководители на държавни ведомства.

Министър Димитров подчерта големия принос на Ивелина Василева, която още по времето, когато е била министър на околната среда и водите, е започнала подготовката на големите водни проекти по ОПОС.