/ Пресцентър
Местната инициативна група "Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.

Поморие е „скритата перла” във филмовата поредица „Световните градове на България” /СНИМКИ/

Целта е създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица.
Мярката ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Предстои обучение на безработните млади хора, осигуряване на стаж или чиракуване и евентуалното им наемане на работа от собствениците на фирми, които имат нужда от тях и са одобрили работата и професионални умения.

Пълният комплект Условия  за кандидатстване е публикуван на www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 3 януари следващата година, най-късно до 16.00 часа.