Содия Захарова представи принципа
Содия Захарова представи принципа / Окръжен съд - Бургас
Регионално обучение за прилагане на принципа “Ne bis in idem”      в  европейското право преминаха  апелативни, окръжни и районни съдии от Бургаски съдебен район. То се проведе в Окръжния съд, лектор беше Галина Захарова, заместник-председател на Върховния Касационен съд и ръководител на Наказателна колегия.

„Ne bis in idem“ гласи $никой не може да бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление“. Това основно право е признато както от Хартата на основните права на Европейския съюз, така и от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Съдия Захарова представи пред магистратите същността и особенностите на принципа.
 
Дискутирани бяха съдебни практики на Съда на Европейския съюз, както и прилагане на принципа при кумулирани производства и санкции.