Магистрати: Прокурорите да подхождат по-професионално към разследването
Магистрати: Прокурорите да подхождат по-професионално към разследването / netinfo

Ниското качество на обвинителните актове забавя работата по делата. Тревожната тенденция е от години, като най-голям е отзвукът при процесите, които се следят с повишен обществен интерес.
По тези дела обикновено е водено продължително разследване, след което магистратите са принудени да препускат със съдебното следствие за да не изтече срокът на мерките им за неотклонение.
"В този случай съдът е изправен пред дилемата да разгледа делото при очевидна процесуална неиздържаност на обвинителния акт, но с обезпечено присъствие на подсъдимите, по отношение на които са били взети мерки за процесуална принуда, или да върне делото на прокурора за изправяне на процесуалните нарушения", се казва в доклад на председателя на Окръжен съд - Бургас Боряна Димитрова.
След като делото се върне на прокуратурата най-често докато се отстранят нарушенията се стига до отмяна на взетите спрямо извършителите на тежки престъпления мерки и те излизат от ареста. Това води до остра реакция на обществото и до засилване на чувството на безнаказаност на виновните.
"Това несъмнено трябва да бъде избегнато с един по-строг и професионален подход на представителите на държавното обвинение, чиято основна функция в наказателното производство е да ръководят разследването и да осъществяват постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане", е становището на БОС.