/ netinfo
От завод „Кроношпан“ отговориха на днешния протест за чистота на въздуха, който се проведе от 11:00 до 13.00 часа пред сградата на Общинска администрация. В писмо до медиите, озаглавено „Какво бихме искали да знаят бургазлии?“

Ръководството на фирмата отново подчертават нововъведенията в своето производство и изпълнените двуетапни предписания след санкцията от Министерството на околната среда и водите през миналата година. Публикуваме писмото без никаква редакторска намеса:

„Какво бихме искали да знаят бургазлии?

Около 50 души на протеста за чист въздух

Напълно подкрепяме желанието на нашите съграждани да се знае повече за замърсяването на въздуха, да има системни и устойчиви политики, както  и мерки за подобряването на качеството на въздуха в нашия град.

Искаме да се знае, че като водещо индустриално предприятие в Бургас „Кроношпан“ и в момента е под постоянен мониторинг. През последните три месеца РИОСВ и Агенцията по околната среда и водите проведоха многократни, щателни проверки и замервания с основен акцент върху чистотата на въздуха.

Част от замерванията продължиха 45 дни и не показаха отклонения от нормите.

В нито един от тези дни не сме намалявали обема на производството си с оглед на извършваните проверки. Бихме искали да информираме хората в Бургас, че във вторник, 16 януари, отново бяхме проверени от компетентните органи.

Със съжаление ще споделим, че  през всички тези години нито веднъж нито един от инициаторите на днешния протест не е потърсил диалог с нас, за да ни запознае със своята позиция и да ни даде възможност да представим нашата.

Тъй като до момента никой не е обявил пред жителите на Бургас съществуването на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас“, която е с период на действие 2016-2020, си позволяваме да го  направим ние.

В това изследване е посочено, че относителният дял от прoмишлеността на територията на Община Бургас (в това число и дейността на „Кроношпан България“ ЕООД)  като източник на фини прахови частици е едва около 3 %.
Докато дяловете от битово отопление и автомобилен транспорт са съответно 35 % и 30,5%.  

Пред хората от Бургас ще кажем, че монтираният в производството ни през 2009 год електростатичен филтър за мокра очистка на газовете, в момента е обявен за водеща технология в ЕС.
През 2017 год инвестирахме около 1 000 000 лева в подобрения, които изключват възможността за запрашаване от нашите производства или складови площи.

Като част от нашите ангажименти към Бургас и бургазлии през следващите две години планираме да инвестираме още 10 мл лв. в изпреварващо изпълнение на стандартите и нормите, които ЕС ще въведе през 2019 год за сектор дървопреработване, т.е „Кроношпан“ ще покрие по-рано тези изисквания преди официалното им влизане в сила.

Вече над 20 години „Кроношпан“ е неделима част от Бургас като наследник на едно от най-старите местни предприятия от дървопреработвателната промишленост.  

С нашата дейност създаваме индиректно  около 4000 работни места в региона и страната, а в нашите производства в Бургас работят близо 400 бургазлии, които са част от нашето голямо семейство, а ние сме част от техните семейства.

Ние сме едно цяло с тях и не се отказваме от амбициите си да бъдем участници в  икономическия възход на Бургас.

С уважение:

Асен Ников

Николай Банков

Радован Цаха“